Lucka 8

Stormar viner och elen är borta,
för att inte då komma tillkorta.
Följ herr förberedds tips,
så du klarar krisen om tråden klipps.
Krislåda är något alla bör ha i en vrå,
för att det utöver vanliga rå på.