Orm

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att du inte får döda, skada eller fånga ormar eller deras ägg. De gör stor nytta genom att hålla efter sorkar och möss. Om du inte har små barn eller husdjur på tomten så är det bästa att låta ormen få vara ifred.

Ormar på tomten

Om du hittar en orm på din tomt får du fånga in den och flytta den. För att flytta den kan du använda en kratta för att lyfta den och lägga den i ett kärl som du kan tillsluta. När du lyckats fånga ormen så bör du flytta den minst ett par kilometer bort. Ormar trivs till exempel i stenrösen. Om det inte är möjligt att flytta ormen får du även döda den.

Behöver du hjälp att flytta en orm?

Sök "huggormssanering" på till exempel hitta.se och eniro.se.

Håll ormarna borta genom att:

  • avlägsna rishögar
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
  • kontrollera näten för källarventiler
  • hålla gräset kortklippt
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill  husen

Vill du ha orm som husdjur? Läs mer på sidan hålla djur inom område med detaljplan.

Kontakt