Språkutvecklande undervisning

Inom blocket språkutvecklande undervisning läggs fokus på att tydliggöra det språkliga innehållet i undervisningen. Genom att strukturera upp och förstärka visuellt med exempelvis textstrukturmallar, bildstöd, den egna kroppen eller genom att arbeta språkmedvetet med film, skapar vi visuella krokar att hänga upp språket på. Visuellt stöd stöttar inte bara språkförståelsen utan också framplockningen av ord och förmågan att uttrycka sig. För att bidra till god språkutveckling är det även viktigt att eleverna har rikliga möjligheter att samspela med varandra i klassrummet.