E-tjänst för förskolan

Unikum

Med Unikum kan vårdnadshavare få information från förskolan och ta del av planeringar. Unikum har en app som heter ”Unikum Familj”. Appen kan laddas ner där du laddar ner appar. Identifiering sker med Mobilt Bank-id. Du kan även komma åt funktionerna i Unikum genom att logga in på en dator. Det gör du så här:

  1. Gå in på Unikums sida för inloggning: start.unikum.net
  2. Välj “Andra sätt att logga in”
  3. Välj Kinda kommun

Logga in med hjälp av digital identifiering.

Unikum lämna/hämta

Med start i januari (9/1-24) går förskolorna i Kinda kommun över till att använda Unikums
lämna/hämta. Detta innebär att alla vårdnadshavare ska lägga in sitt barns schema samt
frånvaroanmäla sitt barn i Unikum. Detta gör du via Unikums hemsida eller enklast i Unikum familje-app.

Justeringar av scheman ska ske i Unikum senast 14 dagar innan. Behöver du göra en senare justering görs detta via sms till förskolan. Uppsägning av placering samt ändring av grund för placering, det vill säga om du ändrar till exempelvis föräldraledig eller allmän förskola, sker fortfarande i våra e-tjänster nedan.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Används som tidigare, bland annat för att ansöka om plats och ändra grund för placering.

Det är viktigt att alla vårdnadshavare registrerar rätt kontaktuppgifter (e-post och mobilnummer). Markera primär på den e-post eller/och det mobilnummer dit du vill att information ska skickas.

De kontaktuppgifter som registreras i e-tjänsten förs automatiskt över till systemet Unikum. Kontaktuppgifter kan bara ändras i e-tjänsten, inte i Unikum. Inloggning i e-tjänsten sker med till exempel Mobilt BankID.

Om du vill ansöka om plats och inte är folkbokförd i Kinda kan du göra det under ”E-tjänst för förskola och fritidshem – utan inlogg”.

Behöver du mer information eller hjälp med ovanstående, se kontaktuppgifter nedan.