Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som finns för att underlätta för dig som har någon närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt.
Insatserna kan antingen vara biståndsbedömda eller vara service.

Dessa insatser beslutas av biståndsbedömare:

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård/korttidsplats
  • Anhörigvårdare
  • Blåklintens dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dessa insatser ges som service:

  • Lärande nätverk och anhörigträffar
  • Samtal, enskilt eller i grupp
  • Seniorverksamhet / dagverksamhet

För biståndsbedömda insatser tar kommunen ut en avgift. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

Samtalsgrupp "I nöd och lust"

För dig som lever tillsammans med en partner som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Är du över 65 år och sammanboende med någon som stämmer in på ovanstående beskrivning? Vill du dela erfarenheter med andra?

Om kärlek, sorg, frustration. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka? Men också om det som ger glädje. Gruppen möts på Kindagård vid 7-8 tillfällen hösten 2023.

Läs mer under dokument nedan.