• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Adoption

Om du/ni funderar på adoption kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen. Här finns möjlighet att få information och diskutera frågor som rör adoption.

Vem kan adoptera?

Om du/ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du/ni måste vara 25 år och vara gifta eller ingått partnerskap för att få adoptera gemensamt. Ensamstående kan också adoptera.

Hur går utredningen till?

Socialsekreterare på familjerätten gör, efter ansökan, en utredning och bedömer om ditt/ert hem är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska du/ni som får ett medgivande, ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

En utredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, eventuella barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år. Beslutet kan överklagas.

Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelser för det annorlunda föräldraskap som adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.

Att vara adoptivförälder innebär att du ibland i sin föräldraroll ställs inför situationer som skiljer sig från om du är förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor du kan känna dig osäker i hur du ska hantera.

Det händer ibland att en "styvförälder" vill adoptera sin make/makas/partners barn. Styvföräldern kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Det krävs då att den biologiska föräldern ger sitt medgivande till adoptionen. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Kinda kommun erbjuder i samarbete med Finspång kommun familjerätt. Kontakt tas antingen direkt med Finspång via e-post eller via individ- och familjeomsorgen i Kinda.

Öppettider

Kontakt