Miljöbilen

Alla hushåll kan lämna sitt farliga avfall kostnadsfritt till miljöbilen. Det som lämnas till miljöbilen omhändertas på rätt sätt, så det inte skadar vår natur eller miljö.

OBS! Oljefat kan inte tas emot av miljöbilen.

Miljöbilen kommer söndag 10 oktober 2021

Svalsjö

09.00-09.20

Horn

13.00-13.30

Tidersrum

09.45-10.00

Hycklinge

13.45-14.00

Verveln

10.20-10.40

Björkfors

14.30-14.50

Ydrefors

11.10-11.30

Valla

15.30-15.50

Vadstugan

12.10-12.30

Opphem

16.15-16.30


Kontakt