Frågor och svar

Kontakta oss

Kontakt

Frågor och svar

Vad är fiber?
Fiberoptik är ett system för överföring av data med hjälp av ljusimpulser, istället för elektricitet som i telenätets koppartrådar.

Vad kan jag använda fibern till?
Tjänsteleverantörer kan genom fibern förse er med tjänster som internet, TV och telefoni. Under länkar nedan Kindaportal iTUX kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja mellan.

Vem äger och bygger nätet?
Kinda kommun äger och bygger nätet. Vi har valt att äga och bygga själva eftersom vi vill göra Kinda mer attraktivt att bo och verka i och ser fiberinfrastrukturen som lika viktig som vatten och avlopp och en förutsättning för utvecklingen i Kinda.

Vi vill vara med och ge medborgare tillgång till alla möjligheter som fiber ger och att företag ska ha möjlighet att utveckla sina verksamheter. Genom att äga vårt egna fibernät säkrar vi den grundläggande fiberinfrastrukturen som vi ser kommer att bli en allt mer samhällskritisk funktion för oss. Det innebär också framtida intäkter som går till den kommunala verksamheten.

Min fiber är trasig/fungerar inte, vad gör jag nu?
Ni måste ringa till Er tjänsteoperatör, den operatör som Ni betalar fakturan till.
Alla felanmälningar måste gå genom tjänsteoperatören då de från sin sida först behöver utreda om något är fel hos dem, först om de inte kan åtgärda felet kommer tjänsteoperatörerna återkomma till oss med en felanmälan.

Vad är en återetablering?
En återetablering är en anslutning i ett område där stamfibern redan finns utbyggd. I dessa fall får man själv gräva till anslutningspunkt eller avsläppt slang.

Hur beställer man en återetablering
Genom intresseanmälan/beställningsblankett på kommunens hemsida, denna skickas till: Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36 A, 590 36 Kisa.

Vad ingår i kostnaden för en återetablering?
500 meter slang, mätband, fiber, fiberavslut, mediaomvandlare, inmätning, och svetsning.

Hur vet jag om en återetablering möjlig?
Skicka in en intresseanmälan till oss så skapar vi upp ett ärende till Er och tittar på möjligheterna för Er fastighet.

Jag har problem med grävning/håltagning
Markhänvisningarna finns på respektive kommuns hemsida och ska även ha skickats ut till Er samtidigt som instruktioner om material skickats ut.

Vad kostar en återetablering?
I Kinda kommun kostar en återetablering idag 11 000 kronor.

På Markupplåtelseavtalet, vilka meter grävda ska man fylla i?
Detta behövs inte fyllas i, det går bra att bara lämna blankt eller skriva x m eller så kan man själv stega ut ungefärligt grävlängd, bredden är 50 cm.

Markupplåtelseavtal varför skriva på?
För utan underskrivet markupplåtelseavtal får vi inte komma in och laga fibern på markägarens tomt. Vi behöver även markupplåtelseavtal för de marker som Ni gräver över för att komma till anslutningspunkt.

-----

Frågor och svar specifika för Kisa tätort

Hur beställer jag?
Du beställer smidigast via vår e-tjänst som du hittar under beställning och anslutning Kisa tätort. Du kan också använda beställningsblanketten, även den hittar du på samma sida. Blanketten skickar du sedan in till oss på adress: Kinda kommun, Fiber, Box 1, 590 40 Kisa eller lämnar in den på medborgarkontoret i Kisa.

Vad kostar en anslutning?
Kostnad för anslutning är:
14 000 kronor inklusive moms (inkluderar grävning från tomtgräns till fastighet och håltagning in i fastighet) respektive
11 000 kronor inklusive moms (egen grävning från tomtgräns och håltagning in i fastighet).

Finns det möjlighet till delbetalning?
Ja, detta meddelas i så fall till oss i samband med tomtprojekteringen som kund har tillsammans med tekniker efter beställningen. Detta sker i samband med de lokala bankerna.

Om jag bara vill ansluta min fastighet, men inte beställa tjänster – går det?
Ja. Inga löpande kostnader tillkommer så länge inga tjänster beställs.

Hur går grävningen på min tomt till?
Om du väljer att gräva själv så hittar du anvisningar till detta i dokumentet markanvisningar under rubriken beställning och anslutning-Kisa tätort.

Om du väljer att vi utför grävningen åt dig kommer du att kontaktas av en fibertekniker som gör ett hembesök hos dig. Tillsammans går ni igenom bestämmer var och hur grävningen går till. I samband med det besöket upprättas ett protokoll som signeras och specifierar vad ni kommer överens om.

Vad kostar en återetablering?
I Kinda kommun kostar en återetablering idag 11 000 kronor.

Vad kostar min fiberanslutning efter anslutningsavgiften?
Detta beror helt på vilka tjänster man önskar och denna fråga kan bäst tjänsteoperatören svara på. Vi hänvisar därför till: https://kinda.itux.selänk till annan webbplats
Till kommunen betalar Ni enbart en anslutningsavgift, väljer Ni att inte ha några tjänster finns det inga ytterligare kostnader.

Vilken tjänsteoperatör kan jag välja i kommunens fibernät?
Vi erbjuder tjänster via Itux nät enligt https://kinda.itux.se/länk till annan webbplats

Jag vill komma i kontakt mer Er utanför telefontiden mellan 08-09 varje morgon, hur gör jag då?
Under telefontiden finns det alltid någon på plats på kontoret. Har Ni frågor under övrig tid så maila gärna dessa på fiber@kinda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida