Frågor och svar

Kontakta oss

Kontakt

Frågor och svar

Vad är fiber?
Fiberoptik är ett system för överföring av data med hjälp av ljusimpulser, istället för elektricitet som i telenätets koppartrådar.

Vad kan jag använda fibern till?
Tjänsteleverantörer kan genom fibern förse er med tjänster som internet, TV och telefoni. Under länkar nedan Kindaportal iTUX kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja mellan.

Vem äger och bygger nätet?
Kinda kommun äger och bygger nätet. Vi har valt att äga och bygga själva eftersom vi vill göra Kinda mer attraktivt att bo och verka i och ser fiberinfrastrukturen som lika viktig som vatten och avlopp och en förutsättning för utvecklingen i Kinda.

Vi vill vara med och ge medborgare tillgång till alla möjligheter som fiber ger och att företag ska ha möjlighet att utveckla sina verksamheter. Genom att äga vårt egna fibernät säkrar vi den grundläggande fiberinfrastrukturen som vi ser kommer att bli en allt mer samhällskritisk funktion för oss. Det innebär också framtida intäkter som går till den kommunala verksamheten.

Frågor och svar specifika för Kisa tätort

Hur beställer jag?
Du beställer smidigast via vår e-tjänst som du hittar under beställning och anslutning Kisa tätort. Du kan också använda beställningsblanketten, även den hittar du på samma sida. Blanketten skickar du sedan in till oss på adress: Kinda kommun, Fiber, Box 1, 590 40 Kisa eller lämnar in den på medborgarkontoret i Kisa.

Vad kostar en anslutning?
Kostnad för anslutning är:
14 000 kronor inklusive moms (inkluderar grävning från tomtgräns till fastighet och håltagning in i fastighet) respektive
11 000 kronor inklusive moms (egen grävning från tomtgräns och håltagning in i fastighet).

Finns det möjlighet till delbetalning?
Ja, detta meddelas i så fall till oss i samband med tomtprojekteringen som kund har tillsammans med tekniker efter beställningen. Detta sker i samband med de lokala bankerna.

 

Om jag bara vill ansluta min fastighet, men inte beställa tjänster – går det?
Ja. Inga löpande kostnader tillkommer så länge inga tjänster beställs.

Hur går grävningen på min tomt till?
Om du väljer att gräva själv så hittar du anvisningar till detta i dokumentet markanvisningar under rubriken beställning och anslutning-Kisa tätort.

Om du väljer att vi utför grävningen åt dig kommer du att kontaktas av en fibertekniker som gör ett hembesök hos dig. Tillsammans går ni igenom bestämmer var och hur grävningen går till. I samband med det besöket upprättas ett protokoll som signeras och specifierar vad ni kommer överens om.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida