Djur som far illa, är skadat eller avlidet

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet i kommunerna. Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen Östergötland.

Om ett vilt djur påträffas skadat eller avlidet

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad du ska göra om du hittar ett vilt djur som är skadat. Statens vilt är ett antal däggdjursarter och fågelarter som tillfaller Staten när de dör. Hittar du något sådant djur dött eller skadat ska du rapportera det till Polisen på telefonnummer 114 14.

Trafikolyckor med husdjur

Om du kör på eller ser ett påkört husdjur, till exempel en hund eller katt, är du skyldig att kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Undersök direkt och försiktigt om djuret lever. Om det gör det ska du ringa larmnumret 112, annars ringer du Polisen 114 14. Tänk på att även djur som bara visar svaga livstecken ofta kan räddas till livet. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand polis eller veterinär som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.

Trafikolyckor med vilda djur

Om du har kört på och skadat ett vilt djur ska du kontakta polisen på telefonnummer
114 14. Är djuret vid liv ska du ringa 112, annars ringer du polisen. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil. Du får den gratis hos bilprovningen. Sök aldrig efter skadat vilt själv.

Om ditt husdjur har blivit påkört

Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Om en hund attackerar

Om en hund attackerar tamdjur eller en människa ska du ringa 112 om det är akut. Annars ringer du till polisen på telefonnummer 114 14.

Nedgrävning av döda sällskapsdjur och lantbruksdjur

Det är tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur, om olägenhet till följd av nedgrävningen inte uppkommer. Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen. Kroppen ska grävas ner på en sådan plats att det inte finns någon risk för att vatten kan förorenas av den döda kroppen. Regeln gäller under förutsättning att inga misstankar om smitta finns.

Det är inte tillåtet att gräva ned självdöda eller avlivade djur från livsmedelsproduktion, lantbruksdjur, och inte heller slaktrester från hemslakt. Lantbruksdjur får aldrig grävas ner utan ska skickas för destruktion till godkänd anläggning, det sker via Svensk Lantbrukstjänst.

Nedgrävning av död eller avlivad häst

Självdöd eller avlivad häst får grävas ner på den egna fastigheten om det inte finns någon risk för att den döda kroppen kan orsaka någon förorening eller sprida smitta. Innan nedgrävningen sker ska miljöavdelningen anvisa platsen för nedgrävningen.

Kontakt