Dagverksamhet

Blåklinten är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Vårt mål är att du som gäst ska

  • Få bättre livskvalitet och större möjlighet att klara av det dagliga livet
  • Känna trygghet och gemenskap
  • Få möjlighet till en bra dag och meningsfull sysselsättning
  • Känna dig sedd
  • Bli bemött dig med respekt och värdighet

Du som anhörig ska få

  • möjlighet till stöd och avlastning

 Du ansöker om plats på dagverksamheten hos kommunens biståndsbedömare. 

Blanketter och E-tjänster

Kontakt