Ris- och trädgårdsavfall

Ris- och trädgårdsavfall går att lämna på tre ställen i kommunen

Kisa

Mottagningsplatsen ligger inom Ödängs industriområde. Infart sker från Åtvidabergsvägen via vägen till Yxsmedshult.
Öppet dagligen.

Rimforsa

Mottagningsplatsen ligger precis före Rimforsa reningsverk. Infart mot reningsverket från väg 23/34. Öppet dagligen mellan kl. 07.00-20.00.

Horn

Mottagningsplatsen ligger i anslutning till gångtunnel vid Ådala. Öppet dagligen.

Vid avlämning ska ris- och trädgårdsavfallet sorteras i två grupper:

  • Komposterbart (löv, gräsklipp, mossa, frukt)
  • Ris/övrigt trädgårdsavfall (ris, grenar, stammar)

Kontakt