Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för byggnadsfrågor, bygglov med mera enligt plan- och bygglagen. Den ansvarar också för myndighetsutövning inom miljö-och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för trafik, kultur och fritid, turism, gator, park, reningsverk samt räddningstjänst.

Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet, till exempel räddningstjänst.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida