• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Sommarhämtning

Sommarabonnemang för hushållsfall gäller under perioden maj - september
(vecka 18-39) 2022.

Totalt blir det 11 hämtningar.