113 13

113 13 är det nationella informationsnumret i Sverige. Hit kan du vända dig för information om icke akuta olyckor och kriser i samhället eller om du har generella frågor om sjukdomsutbrott. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. All information som ges från operatören är verifierad, det vill säga avstämd med exempelvis ansvarig myndighet.

Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

När ska jag ringa 113 13?

113 13 ska du ringa när du vill ha information om exempelvis:

  • större trafikolyckor
  • influensaepidemier
  • större stormar
  • bränder

Du kan också ge information till 113 13 om ovanstående händelser.

Vid fara för egendom, liv eller miljö – ring 112!