Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Främst används fluorerade växthusgaser (F-gaser) som är en grupp av växthusgaser.

Anmälan
Innan installation eller konvertering sker av stationära aggregat som innehåller 10 kg köldmedier eller mer, ska du göra en anmälan till miljöavdelningen.

Kontrollintervall
Tidigare var läcksökningsintervallet baserat på hur många kilo köldmedia anläggningen innehåller. Idag bestäms intervallet utifrån köldmediets koldioxidekvivalenter (CO2e).
Tidigare gränser om 3, 30 och 300 kg ersätts av 5, 50 och 500 ton CO2e. Kontrollintervallet gäller på dagen. Det vill säga har ett aggregat intervallet 12 månader får det inte gå mer än 365 dagar mellan kontrollerna.

Utrustning med 5ton eller mer CO2e Kontrollintervall 12 månader
Utrustning med 50 ton eller mer CO2e Kontrollintervall 6 månader
Utrustning med 500 ton eller mer CO2e Kontrollintervall 3 månader

  • Du som operatör är skyldig att föra register över installerad utrustning som ska läckagekontrolleras.
  • Har din anläggning en sammanlagd köldmediemängd på 10 kg och uppåt ska en årsrapport skickas till Miljöavdelningen senast den 31 mars varje efterföljande år.

Om man bryter mot bestämmelserna
Vid överträdelse av vissa bestämmelser är förvaltningen skyldig att ta ut miljösanktionsavgift.

Vill du ha mer information?
Se dokument under länken till höger för mer information kring regler och rapportering.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida