Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Främst används fluorerade växthusgaser (F-gaser) som är en grupp av växthusgaser.

Anmälan

Innan installation eller konvertering sker av stationära aggregat som innehåller 10 kg köldmedier eller mer, ska du göra en anmälan till miljöavdelningen.

Kontrollintervall

Tidigare var läcksökningsintervallet baserat på hur många kilo köldmedia anläggningen innehåller. Idag bestäms intervallet utifrån köldmediets koldioxidekvivalenter (CO2e).
Tidigare gränser om 3, 30 och 300 kilo ersätts av 5, 50 och 500 ton CO2e. Kontrollintervallet gäller på dagen. Det vill säga har ett aggregat intervallet 12 månader får det inte gå mer än 365 dagar mellan kontrollerna.

Utrustning med 5 ton eller mer CO2e Kontrollintervall 12 månader
Utrustning med 50 ton eller mer CO2e Kontrollintervall 6 månader
Utrustning med 500 ton eller mer CO2e Kontrollintervall 3 månader

  • Du som operatör är skyldig att föra register över installerad utrustning som ska läckagekontrolleras.
  • Har din anläggning en sammanlagd köldmediemängd på 10 kilo och uppåt ska en årsrapport skickas till Miljöavdelningen senast den 31 mars varje efterföljande år.

Om du bryter mot bestämmelserna

Vid överträdelse av vissa bestämmelser är förvaltningen skyldig att ta ut miljösanktionsavgift.

Vill du ha mer information?

Se dokument under länken till höger för mer information kring regler och rapportering.

Kontakt