Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Friggebod

Du får sätta upp en eller flera friggebodar på tomten utan att ansöka om bygglov.

Alla bodarna tillsammans får vara max 15 kvadratmeter. Det får vara max 3 meter från marknivå till taknock. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden.

Friggeboden ska vara i omedelbar närhet av bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. För att placera friggeboden närmare tomtgränsen mot grannen krävs grannens medgivande. Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter mot väg eller allmän plats krävs alltid bygglov.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida