• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Förskolor

I Kinda kommun bedrivs förskoleverksamhet i förskolor av kommunen eller i enskild regi. Förskoleverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn lärande, fostran och omvårdnad.

Verksamheten ska ge föräldrarna möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsarbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärder.

Alla förskolor drivs i kommunal regi, förutom förskolan Arken och Himlabacken i Kisa som drivs i enskild regi. För mer information gå in på respektive förskolas hemsida som du hittar i rubrikmenyn. Vi har förskolor i Kisa, Rimforsa och Horn.

Anmälan till förskola görs via e-tjänsten för förskola och fritidshem.