Likabehandlingsplan

Kinda kommuns skolor och förskolor arbetar med att främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I nedanstående dokument kan ni ta del av Horns skolas likabehandlingsplan.

Kontakt