Sjukvård

Första hjälpen L-ABC

För dig som vill ha grundläggande kunskaper i första hjälpen. En trygghet att kunna hjälpa till om du kommer först till en olycka eller att något drabbar en person i ens närhet. Du lär dig en arbetsordning som är lätt att komma ihåg.

Hjärt-lungräddning HLR

Alla kan skaffa sig kunskapen som räddar liv. Plötsliga hjärtstopp sker tyvärr flera gånger per dag i Sverige. Numera är denna utbildning förkortad och förenklad. Utbildningen sker tillsammans med utbildad instruktör.

Kontakta oss för mer information och anmälan. Observera att utbildningen erbjuds endast till företag.

Kontakt