Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt vård och omsorg

ikon för öppna och stäng meny

Patientsäkerhetsberättelse


Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå;

  1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

  2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerhetsarbetet

  3. Vilka resultat som uppnåtts

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida