Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Ansöka om detaljplan

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Planprocessen är noga styrd av plan- och bygglagen. Alla berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt till att överklaga.

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det ägaren av marken eller en exploatör som kontaktar kommunen när en ny detaljplan behövs för att kunna utföra ett byggprojekt.

Vid önskemål om att göra en ny, eller ändra en befintlig detaljplan ska en skriftlig begäran om planbesked skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, se kontaktuppgifter ovan. Blanketten hittas nedan.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt