Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Kommunens organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder dig som medborgare och fattar beslut om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet. De förtroendevalda representerar sina partier och väljs vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsens ordförande är den enda politikern som arbetar heltid i Kinda kommun. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker. De har det politiska uppdraget vid sidan av sitt vanliga arbete. Kinda kommun har en traditionell nämnd och förvaltningsorganisation. Det har vi haft sedan 1 januari 1999.

Kommunens organisation består av två delar: en politisk och en förvaltningsorganisation. Enkelt uttryckt beslutar politikerna vad som ska göras och tjänstemännen ansvarar för hur det ska göras.

Tillsammans har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende
kommit överens om att styra Kinda kommun i ett majoritetssamarbete mandatperioden 2019-2022.
Samarbete baseras på kommunens värdegrund, framåtanda, ansvarskänsla och dialog, för att
därigenom aktivt eftersträva samarbete, respekt, och glädje i såväl förvaltningarnas och nämndernas
arbete som i den service och myndighetsutövning vi utövar för alla i Kinda; medborgare, näringsliv
och besökare.

Intentionen är att Kinda, om fyra år, ska vara en plats där:
• alla medborgare känner att de får god service och har en stor tilltro till kommunen
• alla känner sig trygga att bo, leva och arbeta
• många fler vill bo och arbeta
 

organisationsskiss Kinda kommun

 

Vi har Sveriges viktigaste jobb!
Som medarbetare i en kommun kan du jobba med många olika saker. Vi lär barn att läsa, hjälper företag att växa och tar hand om dig när du blir gammal eller sjuk. Du kan också utforma nya bostadsområden och mycket, mycket mer.

Kontakt