Lokala ordningsföreskrifter

För att få ordna ett möte, större tävling eller marknad på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd från polismyndigheten. Du kan också behöva tillstånd för att få använda en gata eller ett torg på annat sätt än platsen egentligen är till för.

Som ett tillägg till ordningslagen finns lokala ordningsföreskrifter. De visar till exempel var hundar ska hållas kopplade, var du får campa och var det inte är tillåtet att dricka alkohol.

Kontakt