Kulturpris

Kinda kommuns kulturpris inrättades av kommunfullmäktige 1987 och delas sedan 2004 ut jämna år. Prissumman är 10 00 kronor.

1988 Curt von Wachenfeldt
1989 Elsi och Anders Bönner
1990 Gillis Johansson
1991 Lolo Holmquist
1992 Gerda Antti och Sture Karlsson
1993 Gunnar Larsson
1994 Horns Musikkår
1995 Musikkällan och Jazz och Rockverksta´n
1996 Gun-Britt Monell
1997 Göte Lindqvist
1998 Matte Liegnell
1999 Bill Brolin
2000 Kurt Rodin
2001 Inger Södergren
2002 Fredrik Johnsson
2003 Göran Djurstedt
2004 Inget pris utdelas
2006 Bertil Nilsson
2008 Gudrid Hansen
2010 Erik Björklund och föreningen HornYver
2012 Alve Gustavsson 
2014 Hycklinge JUF
2016 Madeleine van Nigtevecht och Karl Oskar Pettersson
2018 Kisa Allsång till Bertil Nilssons minne
2020 Bertil och Karin Almlöf
2022 Siewert och Kersti Johnsson, Nostalgimacken i Björkfors

Kontakt