• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Information

Kindaförslaget är öppet för alla som vill ge bra förslag till Kinda kommuns politiker.

Du lämnar ditt förslag här på hemsidan. Det finns sedan tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar. Om minst 100 personer ”gillar” ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.

En enkel inloggning krävs första gången, men samma inlogg gäller sedan vare sig du vill lämna förslag eller ”gilla” någon annans kloka förslag. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna nå dig om vi behöver ställa frågor om ditt förslag. Om du bara vill läsa andras förslag behöver du inte logga in.

Glöm inte att ”marknadsföra” ditt förslag – ju fler som känner till det, desto större chans att det får tillräckligt många som ”gillar” det så det går vidare till politiken.

Alla får lämna ett Kindaförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.

Vad är ett Kindaförslag?

Kindaförslaget är ett enkelt sätt att lämna bra, genomtänkta förslag till våra förtroendevalda politiker. Kindaförslaget är utformat enligt principerna för e-förslag eller e-petition som är ett förslag från allmänheten till kommunen.

Ditt Kindaförslag ska handla om sådant som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om, som till exempel äldreomsorg, skola och barnomsorg, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet. Det kan också handla om vår offentliga miljö, liksom viktiga framtidsfrågor för vår kommun, som miljö, klimat och folkhälsa.

Kommunens bedömningskriterier för vad som är ett Kindaförslag är:

  • Förslaget får inte vara en fråga eller en synpunkt. Det skickas då direkt vidare till berörd förvaltning.
  • Förslaget får inte vara kränkande, oseriöst eller stötande.
  • Det får inte pågå en parallell process i kommunen eller en rättsprocess.
  • Det får inte ha lämnats ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget får inte bryta mot lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig myndighet, ett statligt verk, regionen eller på annat sätt ligger utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget får inte handla om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Personuppgifter får inte förekomma i själva förslaget.

Vad händer efter att jag lämnat mitt Kindaförslag?

Efter att du lämnat ditt Kindaförslag går tjänstepersoner igenom ditt förslag och ser så att det stämmer överens med de bedömningskriterier som är listade ovan. Därefter publiceras ditt förslag och ligger ute för omröstning i 60 dagar.

Vad händer efter omröstning?

Efter omröstningen får du som förslagslämnare ett svar på ditt förslag oavsett om förslaget fått 100 röster eller inte. Får förslaget 100 röster eller fler går det vidare till politiken. Förslagets bereds av ansvarig nämnd och går sedan vidare till kommunfullmäktige för avgörande.

Om ditt förslag inte har fått 100 röster kommer det inte att behandlas politiskt. Det är däremot möjligt för enskilda politiker att lyfta ditt förslag ändå.

Hur behandlar Kinda kommun dina personuppgifter?

När du lämnar eller röstar på ett Kindaförslag lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig och för att kommunen ska kunna visa vilka som lämnat eller röstat på ett förslag. Uppgifterna kan även användas för statistisk uppföljning. Genom att du skapar ett konto för att lämna eller rösta på ett Kindaförslag godkänner du att vi lagrar och publicerar dina uppgifter.