Grovsopsinsamling

Containrar för grovsopsinsamling ställs ut två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. När datum är fastställda kommer du att hitta dem nedan.

Grovsopor = kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar.

Aska får inte lämnas tillsammans med hushållsavfall eller i grovsopscontainer.
Aska kan lämnas på Adlerskogs avfallsanläggning.

Container för GROVSOPOR placeras ut våren 20201 på följande platser:

Kisa

Scoutgårdens P-plats, Oxhagsgatan, Änggatan P-platsen, Urkhagsvägen, P-platsen vid Karlssons Elektriska, Folkets Hus P-platsen, Lövängsvägens vändplats.

Tisdag 20/4  kockan 12.00 till lördag 24/4 klockan 12.00

Ris och trädgårdsavfall lämnas vid ristippen på Ödängsområdet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rimforsa

OBS! Ny plats: "Flisplan" Ulrikavägen, ca 1,2 km efter rondellen.

Bemannad insamlingsplats öppen:

Torsdag 8/4 klockan 13.00-18.00
Fredag 9/4 klockan 13.00-18.00
Lördag 10/4 klockan 10.00-14.00

I Rimforsa under dessa dagar tar vi också emot farligt avfall.

Lämna ditt trädgårdsavfall på mottagningsplats belägen omedelbart före Rimforsa reningsverk. Mottagningsplatsen är öppen dagligen klockan 07.00-20.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valla

Torsdag 8/4 klockan 13.00 till lördag 10/4 klockan 14.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horn (Ådalaområdet, Flarka, Torget, P-platsen Hornåberg)

Hycklinge (Bryggan 2 st)

Björkfors (Lindgården)


Tisdag 13/4 klockan 12.00 till lördag 17/4 klockan 12.00

Ris och grenar kan lämnas på mottagningsplats i anslutning till gångbana vid Ådala, Horn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ydrefors (bredvid Brovalla mot sågen)
Verveln (gamla järnvägsområdet)
Tidersrum (P-plats vid kyrkan)
Svalsjö (gamla garaget)


Tisdag 27/4 klockan 12.00 till lördag 1/5 klockan 12.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landsbygdslinjerna

Insamling av grovsopor utmed landsbygdslinjerna sker under vecka 17 (ej sommarabonnenter),
Linje 021 Hallstad Törnevik Dansbo sker vecka 16.
Avfallet ska vara väl förpackat och kunna hanteras av komprimerande fordon.

Vid frågor kring grovsopor ring Tommy Johansson och vid behov av containerbyte ring KIMEK AB.