Grovsopsinsamling

Nästa grovsopsinsamling sker i april 2024.

Från hösten 2023 inför vi förändringar i grovsopsinsamlingen. Det innebär fler bemannande insamlingsställen för grovsopor med möjlighet att sortera flera olika typer av avfall.

Tidigare har containrar stått utplacerade på olika platser i kommunen. Tyvärr har farligt avfall slängts i dessa containrar, vilket innebär en stor arbetsmiljörisk för vår personal som sedan ska sortera avfallet i containrarna. Det är inte heller förenligt med mål och föreskrifter att samla in osorterat avfall. Vi har därför behövt göra förändringar för att få till en modernare och säkrare grovsopsinsamling.

Som grovsopor räknas: kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel (ej grövre ris eller grenar).

Adlerskogs avfallsanläggning i Kisa

Här kan du lämna dina grovsopor året runt.

Öppettider Adlerskog

Dagar

Öppettider

Anmärkning

Måndagar

kl. 10.30-19.00

Gäller 12/4-31/10

Måndagar

kl. 8.00-15.30

Gäller 1/11-31/3

Tisdagar-Fredagar

kl. 8.00-15.30

Röda dagar och midsommarafton stängt

Lördagar, jämna veckor

kl. 9.00-13.00

Röda dagar och pingstafton stängt

Kontakt