Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Grovsopsinsamling

Containrar för grovsopsinsamling ställs ut två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. När datum är fastställda kommer du att hitta dem nedan.

Grovsopor = kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar.

Aska får inte lämnas tillsammans med hushållsavfall eller i grovsopscontainer. Aska kan lämnas på Adlerskogs avfallsanläggning.

Container för GROVSOPOR placeras ut våren 2020 på följande platser:

Kisa
Scoutgårdens P-plats, Oxhagsgatan, Änggatan P-platsen, Urkhagsvägen, P-platsen vid Karlssons Elektriska, Folkets Hus P-platsen, Lövängsvägens vändplats.

Tisdag 14/4  kockan 12.00 till lördag 18/4 klockan 12.00

Ris och trädgårdsavfall lämnas vid ristippen på Ödängsområdet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rimforsa
OBS! Ny plats: "Flisplan" Ulrikavägen, ca 1,2 km efter rondellen.

Bemannad insamlingsplats öppen:

Torsdag 23/4 klockan 13.00-18.00
Fredag 24/4 klockan 13.00-18.00
Lördag 25/4 klockan 10.00-14.00

I Rimforsa under dessa dagar tar vi också emot farligt avfall.

Lämna ditt trädgårdsavfall på mottagningsplats belägen omedelbart före Rimforsa reningsverk. Mottagningsplatsen är öppen dagligen klockan 07.00-20.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valla

Torsdag 23/4 klockan 13.00 till lördag 25/4 klockan 14.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horn (Ådalaområdet, Flarka, Torget, P-platsen Hornåberg)
Hycklinge (Bryggan 2 st)
Björkfors (Lindgården)

Tisdag 28/4 klockan 12.00 till lördag 2/5 klockan 12.00

Ris och grenar kan lämnas på mottagningsplats i anslutning till gångbana vid Ådala, Horn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ydrefors
(bredvid Brovalla mot sågen)
Verveln (gamla järnvägsområdet)
Tidersrum (P-plats vid kyrkan)
Svalsjö (gamla garaget)

Tisdag 7/4 klockan 12.00 till lördag 11/4 klockan 12.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landsbygdslinjerna
Insamling av grovsopor utmed landsbygdslinjerna sker under vecka 18 (ej sommarabonnenter).
Linje Hallstad Törnevik Dansbo körs måndag v 17.
Avfallet skall vara väl förpackat och kunna hanteras av komprimerande fordon.

Sommarhämtning
11 hämtningar under perioden maj - september (vecka 19-40)

Vid frågor kring grovsopor ring Tommy Johansson och vid behov av containerbyte ring KIMEK AB.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida