Grovsopsinsamling

Containrar för grovsopsinsamling från hushåll ställs ut två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. När datum är fastställda kommer du att hitta dem nedan.

Grovsopor = kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar.

Aska får inte lämnas tillsammans med hushållsavfall eller i grovsopscontainer.
Aska kan lämnas på Adlerskogs avfallsanläggning.

Container för grovsopsinsamling finns våren 2023 på följande platser:

Kisa

Scoutgårdens P-plats, Oxhagsgatan, Änggatan P-platsen, Urkhagsvägen, P-platsen vid gamla Kullahallen, P-platsen vid Leoparden, Lövängsvägens vändplats.

Tisdag 25/4 klockan 12.00 till lördag 29/4 klockan 12.00.

Ris och trädgårdsavfall lämnas vid ristippen på Ödängsområdet.

Rimforsa

Plats: "Flisplan" Ulrikavägen, ca 1,2 km efter rondellen.

Bemannad insamlingsplats öppen:

Torsdag 20/4 klockan 13.00 – 18.00
Fredag 21/4 klockan 13.00 – 18.00
Lördag 22/4 klockan 10.00 – 14.00

I Rimforsa under dessa dagar tar vi också emot farligt avfall.

Lämna ditt trädgårdsavfall på mottagningsplats belägen omedelbart före Rimforsa reningsverk. Mottagningsplatsen är öppen dagligen klockan 07.00-20.00.

Valla

Torsdag 20/4 klockan 13.00 till lördag 22/4 klockan 14.00

Horn (Ådalaområdet, Flarka, Torget, P-platsen Hornåberg), Hycklinge (Bryggan 2 st) och Björkfors (Lindgården)

Tisdag 11/4 klockan 12.00 till lördag 15/4 klockan 12.00.

Ris och grenar kan lämnas på mottagningsplats i anslutning till gångbana vid Ådala, Horn.

Ydrefors (bredvid Brovalla mot sågen), Verveln (gamla järnvägsområdet) , Tidersrum (P-plats vid kyrkan) och Svalsjö (gamla garaget)

Tisdag 4/4 klockan 12.00 till lördag 8/4 klockan 12.00.

Landsbygdslinjerna

Insamling av grovsopor utmed landsbygdslinjerna sker under vecka 15 (ej sommarabonnenter), Linje 021 Hallstad, Törnevik, Dansbo måndag vecka 16. Avfallet ska vara väl förpackat och kunna hanteras av komprimerande fordon.

Vid frågor kring grovsopor ring Tommy Johansson, kontaktuppgifter nedan, och vid behov av containerbyte ring KIMEK AB.

Kontakt