Birgersonska fonden

Kommunen erhåller varje år utdelning ur Birgersonska donationsfonden. Medel ur nedanstående fond delas ut av kommunstyrelsen.

Pengar kan sökas ur fonden till nyttiga ändamål inom Kisa församling.

Ansökan skall innehålla en:

  • Redovisning för ändamålet
  • Sökt belopp
  • Ekonomisk redovisning för det sökta beloppets fördelning
  • Redovisning av hur förra årets eventuella bidrag använts
  • Bankgiro/plusgiro som eventuellt bidrag ska sättas in på

Pengarna skall användas till kollektiva nyttigheter, riktade i första hand till barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och till andra ändamål, som bedöms som en kollektiv nyttighet. Pengarna får ej användas till ändamål som skall bekostas med allmänna medel (statliga eller kommunala pengar) och ej heller för att bekosta anställningar.

Upplysningar lämnas av Susanne Johansson.

Ansökan skall vara märkt med Birgersonska stipendiefonden och inlämnad senast fredag 12 mars 2021 till:

Kinda kommun
Box 1
590 40 KISA

Kontakt