Synpunkter

Vi i Kinda kommun vill förbättra vår service och tar gärna emot dina synpunkter. Alla synpunkter är viktiga för att utveckla vår verksamhet, och vi tar dem på allvar. Vi försöker alltid åtgärda och förbättra där vi kan.

Kommentarer skickas till ansvarig tjänsteman eller politiker. Om du lämnar kontaktuppgifter försöker vi svara. Du kan också lämna anonyma kommentarer, som vi hanterar så långt det är möjligt. Om ansvaret ligger hos någon annan, försöker vi skicka synpunkten eller kommentaren vidare.

Du kan lämna synpunkter via vår hemsida, kommunhuset, biblioteken eller andra verksamheter. Du kan ringa, skicka brev, e-post eller fylla i formuläret nedan. Observera att dessa synpunkter inte ersätter ett formellt överklagande.

Fyll i formuläret nedan.

Vilken typ av synpunkt vill du lämna?  * (obligatorisk)
Jag vill:
Vilken typ av synpunkt vill du lämna?

Fyll i det område som passar bäst för din synpunkt


Vilken koppling har du till kommunen?
Jag är:
Vilken koppling har du till kommunen?
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig
(glöm inte att ange kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar digSynpunkter som kommer till Kinda kommun är en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Kontakt