Lön och arbetstider

Lön

Lönen sommaren 2021 för feriearbete är preliminärt 64 kr per timmer plus semesterersättning.

Utbetalning av lön

Lönen betalas ut månaden efter att du avslutat arbetsperioden; förutsatt att du har lämnat in dina tidrapporter.

Arbetstid

Arbetet omfattar 6 timmar per dag, totalt 90 timmar. Lunch ingår inte i arbetstiden. Lönerapport hittar du här nedan.