• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Biståndsenheten

På Stjärnebo, Storgatan 38 i Kisa finns Kinda kommuns biståndsenhet. 
Som biståndsbedömare arbetar vi utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vi prövar dina behov av insatser individuellt och utifrån din livssituation. När du ansöker om stöd och hjälp får du en personlig kontakt med någon av oss biståndsbedömare.

Biståndsbedömaren gör ett hembesök där ni går igenom vad du klarar av själv och vad du eventuellt behöver för hjälp och/eller stöd för att klara av din vardag. Utifrån detta gör biståndsbedömaren en utredning och tar ett beslut om eventuella insatser.

Beslutet meddelas muntligen och eventuellt skriftligen. Om du får avslag får du information av biståndsbedömaren om hur du kan överklaga beslutet och även hjälp med att överklaga om du behöver det.

Vill du ha mer information eller ansöka om hjälp och stöd så ta kontakt med oss på biståndsenheten.

Kontakt