Daglig verksamhet, sysselsättning

Du kan delta i en daglig verksamhet inom LSS-verksamheten om du inte studerar eller​ om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete.

Den dagliga verksamheten kan likna ett vanligt arbete. Du övar på att arbeta tillsammans med andra som är i ungefär samma situation som du. Vi försöker hitta en sysselsättning som är meningsfull för dig och du stöttas alltid av handledare.

Ersättning och kostnader

Du får ett aktivitetsbidrag när du är på din dagliga verksamhet.
Mat och resor till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Så ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens biståndsbedömare via blanketten nedan. Var du ska skicka den och vilka uppgifter som behövs står på blanketten.

Kontakt