Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn i åldern 6–16 år. Utbildningen i grundskolan ska ge
eleverna en grund för fortsatt utbildning och de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna delta i samhällslivet.

I Kinda kommun finns grundskolor i Rimforsa, Kisa och Horn.

  • Bäckskolan, Kisa - Förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem.
  • Horns skola - Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
  • Rimforsa skola - Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
  • Värgårdsskolan 4-6, Kisa - Årskurs 4 till 6 och fritidshem.
  • Värgårdsskolan 7-9, Kisa - Årskurs 7-9.

Alla skolor drivs i kommunal regi, inga friskolor inom grundskolan finns i kommunen.