Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet att klara din eller familjens försörjning, kan du ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Hur ansöker du?

Det första steget är att boka tid hos en handläggare. Du kommer att få en tid inom 10 arbetsdagar. Innan dess kommer du att få skriftlig information med en ansökan om försörjningsstöd hemskickat. Ansökan tar du med till det bokade besöket på socialförvaltningen. Det är viktigt att du har med handlingar som begärs, annars kan inte ansökan behandlas. 

Under 2023 införs också stegvis en ny digital medborgartjänst där du kan registrera din ansökan om försörjningsstöd. Din handläggare kommer ge dig tillgång till systemet, och inloggningen sker via Bank-ID.

Utredning och beslut

Vi gör en utredning för att se om du och din familj är berättigade till försörjningsstöd. För att få försörjningsstöd ska alla andra vägar vara prövade. Du ska också ha gjort vad du kunnat för att bidra till sin försörjning. Du ska till exempel vara anmäld på Arbetsförmedlingen och påvisa aktivt arbetssökande. Om du har eventuella arbetshinder ska du kunna styrka dessa med läkarutlåtande. Det kan krävas av dig att du deltar i kommunens arbetsmarknadsenhet eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås eller så kan stödet minskas.

Du får ett beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar från att ansökan är komplett.

Vad ska försörjningsstödet räcka till?

Regeringen beslutar varje år en riksnorm för försörjningsstöd som är uppdelat i två delar, dels personliga kostnader såsom livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och hygien, samt barn- och ungdomsförsäkring. Även gemensamma hushållskostnader såsom förbrukningsvaror, tidning och telefon.
Utöver riksnormen kan vid behov andra faktiska kostnader som är rimliga beviljas, exempelvis boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, avgift till fack/a-kassa, sjukvård, receptbelagd medicin och barnomsorg.

Överklagande

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta skall göras inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Ange vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det skall ändras. Överklagandet ska skickas in till beslutsfattaren som kan hjälpa dig med överklagan. 

Om inte omprövning av beslutet sker, skickar vård- och omsorgsförvaltningen överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Linköping.

Öppettider

Kontakt