Regional bygdepeng

Du som är engagerad i en lokal utvecklingsgrupp har möjlighet att söka bygdepeng till lokalt utvecklingsarbete. Stöd till vad och hur mycket kan du få?

Bygdepengen kan vara olika stor i de olika kommunerna. Maxbeloppet är 6 000 kr.
Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr var. Den totala summan avgörs av hur mycket kommunen satsar i bygdepeng.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser (till exempel en gemensam grillplats), olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer etc.

Bygdepengen kan täcka kostnader för porto, kuvert, kopiering, hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för att bjuda in en föreläsare, kostnad för att åka på ett seminarium som sen avrapporteras med mera. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.

Vad är en lokal utvecklingsgrupp och vilka krav finns för stödet?

En lokal utvecklingsgrupp består av personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Lokala utvecklingsgrupper kallas de byalag, bygdekommittéer, byaråd, bygderåd och andra föreningar som aktivt tar del i arbetet att utveckla bygden.

En redan befintlig förening i ett område kan – under förutsättning att de breddar sin ordinarie verksamhet – ta initiativet till att samla de boende i bygden och komma överens om att söka bygdepeng. Observera att bygdepengen inte är ett föreningsbidrag. Tvärtom är den till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Ansöknings- och redovisningsblankett får du genom att kontakta oss enligt kontakt nedan.

Kontakt