Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Mur, plank och staket

Det krävs bygglov för att bygga plank och murar.

Staket och stängsel som är helt genomsiktliga räknas normalt inte som plank. De får därför uppföras utan lov. Staket som är högre än 1,1 meter från marken kan dock räknas som plank och kräver i så fall bygglov.

Murar lägre än 0,5 meter från marken kräver oftast inte bygglov.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, som häckar.

Undantag

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för murar och plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset om höjden är max 1,8 meter. De får dock inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten. De får inte heller placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter. Om berörda grannar godkänner en placering närmare än 4,5 meter krävs inte bygglov.

Tänk på att du inte får bygga plank eller murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar. Mot gata, väg eller allmän plats krävs alltid bygglov om placeringen sker närmare än 4,5 meter.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida