Mur, plank och staket

Det krävs bygglov för att bygga plank och murar.

Staket och stängsel som är helt genomsiktliga räknas normalt inte som plank. De får därför uppföras utan lov. Staket som är högre än 1,1 meter från marken kan dock räknas som plank och kräver i så fall bygglov.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, som häckar.

En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

En del murar är undantagna bygglovsplikt. En samlad bedömning utifrån storlek, utförande och utformning, läge och ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan behöver göras för att avgöra om det krävs bygglov eller inte. Kontakta oss för att få veta om din mur kräver bygglov.

Undantag

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för murar och plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset om höjden är max 1,8 meter. De får dock inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten. De får inte heller placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter. Om berörda grannar godkänner en placering närmare än 4,5 meter krävs inte bygglov. Se gärna till att ha ett skriftligt medgivande.

Tänk på att du inte får bygga plank eller murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar. Mot gata, väg eller allmän plats krävs alltid bygglov om placeringen sker närmare än 4,5 meter.

Ansökan om bygglov skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Blanketter och E-tjänster

Kontakt