Riktlinjer för bostadsförsörjning

Ett lagkrav

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för Kinda kommuns invånare att leva i goda bostäder i goda boendemiljöer samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Ska antas under varje mandatperiod

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige

Förslag till riktlinjer för mandatperiod 2022-2026

Kinda kommun har nu tagit fram ett förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning består av två delar, den första utgörs av kommunens mål för bostadsförsörjningen tillsammans med en handlingsplan. Den andra delen utgörs av en bilaga med underlag och analyser.