Ordningsregler för hundar

Hundar får inte vistas inom begravningsplatser.

Hundar ska alltid vara kopplade inom följande områden:
- Kisa och Rimforsa Torg, när torghandel pågår
- Tolvmannabacken i Kisa med tillhörande anläggningar
- Motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors
- Åsundabadet och Campingplatsen i Rimforsa
- Hornåbergs bad- och campingplats i Horn
- Samtliga lekplatser i Kisa, Rimforsa och Horn.

Hundar som inte är kopplade ska bära halsband med ägaruppgifter.

Hundar bör inte uträtta sina behov vid papperskorgar, hundlatriner, lyktstolpar, parkbänkar, soptunnor, tomtstaket/häckar.

För allas trivsel och för att slippa klagomål så vill vi att hundägare plockar upp bajset och kastar det i de speciella hundlatriner som finns uppsatta, alltså inte i de vanliga papperskorgarna.

Här nere under dokument hittar du kartor över Kisa och Rimforsa där latrinerna är markerade.

Har du frågor kontakta oss enligt nedan.