Kompostering av matavfall

För att kompostera trädgårdsavfall som grenar, kvistar, löv och gräsklipp behöver du
inget tillstånd. Vill du däremot kompostera ditt matavfall själv ska du ansöka om det till miljöavdelningen genom att skicka in blanketten för ansökan om kompostering av hushållsavfall.

Kompostbehållaren ska vara avsedd för matavfall och placeras, underhållas och skötas så att olägenhet inte uppstår. Vid kompostering av hushållsavfall måste kompostbehållaren vara tät och värmeisolerad för att skydda mot lukt och skadedjur. Skadedjur som fåglar eller gnagare ska inte kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska därför vara försedd med lock och botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Den ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Det är viktigt att komposten har rätt balans mellan kolrikt material, som kvistar och bark, och kväverikt material, som animaliskt avfall och gräsklipp. För mycket kväverikt material kan göra komposten blöt och dra till sig flugor medan en för torr kompost kan dra till sig myror. Om temperaturen ökar i komposten är det ett tecken på att förmultningen fungerar.

Kontakt