Vård- och omsorgsutbildning

På Kinda lärcentrum erbjuder vi vuxenutbildning inom Vård och omsorg mot undersköterska.

De teoretiska momenten i kurserna läses som regel på plats på Kinda lärcentrum. Om det blir få elever i enstaka kurser kan de ges på distans. Läs mer om innehållet i dokument "Yrkespaket undersköterska 1500 p" under Dokument.

Vård och omsorgsutbildningen med startade januari VT24 och pågår till och med VT25.

Nästa start för hel utbildning är VT25.

Om det finns platser över kan du läsa separata kurser i befintlig grupp och i vissa fall komplettera kurser på distans. För mer information om detta kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblankett hittar du under Blanketter och e-tjänster.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsutbildningen på Kinda lärcentrum är certifierade medlemmar i ett lokalt Vård- och omsorgscollege tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en god kvalitet och en framgångsrik kompetensförsörjning.