Pågående översiktsplanarbete

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan och vill gärna höra just dina tankar!

Var med och tyck till om Kinda kommun!

Nu har just du möjlighet att tycka till om Kinda kommun! Dina tankar, idéer och synpunkter är viktiga i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kinda kommun. Därför har du nu möjlighet att dela med dig av ditt perspektiv genom en enkätundersökning.

Tryck här för att komma till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enkäten går att besvara till och med den 30 november 2021 och tar cirka 15-30 minuter att besvara.

Vill du ha hjälp att besvara enkäten? Kanske är du inte så van vid digitala enkäter eller önskar hjälp med att förstå frågorna. I så fall kan du träffa oss fysiskt då vi även kommer att finnas tillgängliga på olika platser i kommunen för att ge stöd och hjälp med att besvara enkäten. Nedan listas de platser och tider då extra stöd att finns att få.

Stora torget i Kisa
Fredagen 22/10 kl. 10-12
Fredagen 29/10 kl. 10-12
Fredagen 26/11 kl. 10-12

Folkets hus i Kisa
Tisdagen 16/11 kl. 17-19

Hackelhallen i Rimforsa
Tisdagen 19/10 kl. 17-19
Onsdagen 3/11 kl. 13-15
Torsdagen 8/11 kl. 17-19

Stångågården i Horn
Onsdagen 11/11 kl. 17-19

Vad händer med enkätsvaren sen?

Samtliga svar kommer att sammanställas i en rapport som sedan kommer att publiceras här på hemsidan. Rapporten kommer att vara ett underlag i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen.

Kontakt