Pågående översiktsplanarbete

Granskning av förslag till ny översiktsplan Sjöriket Kinda

Den 27 februari beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till ny översiktsplan Sjöriket Kinda godkänns för att ställas ut för granskning. Översiktsplanen tar sikte på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infrastruktur ska utvecklas framåt.

Granskningen av översiktsplan Sjöriket Kinda pågick under perioden 1 mars till 10 maj 2024.

De yttranden som inkommit under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande. Därefter kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Digital översiktsplan - vad innebär det?

Den nya översiktsplanen är gjord för att läsas digitalt via länken ovan. En digital översiktsplan ger förutsättningar för en mer interaktiv läsning av översiktsplanens innehåll. För bästa läsning rekommenderas att läsa översiktsplanen via en dator eller surfplatta.

För den som hellre vill läsa översiktsplanen med tillhörande kartbilagor i PDF-format finns handlingarna tillgängliga för nedladdning längre ned på sidan. Du kan också läsa översiktsplanen på våra bibliotek i Horn, Kisa och Rimforsa och på kontaktcenter i Kisa.

Information kring samrådsversion

För att ta del av den version av översiktsplanen som varit ute på samråd under 2022/2023 klicka på den blå knappen nedan. Observera att det är inte samrådsversionen som du ska lämna synpunkter på utan ovanstående granskningsversion.