Pågående översiktsplanarbete

Översiktsplanering handlar om hur Kinda kommun ska utvecklas på längre sikt. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen.

Processen att ta fram en översiktsplan tar i allmänhet ett par år. Till vänster ser du de översiktsplaner och övergripande planer som det arbetas med för närvarande.

Kontakt