• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Överförmyndare, god man

Kinda kommun och Vimmerby kommun samverkar i överförmyndarfrågor.

Syftet är att säkerställa kompetens och kontinuitet och bibehålla fortsatt hög kvalité och service på överförmyndarverksamheten i Vimmerby kommun och Kinda kommun.

Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Vimmerby. Du hittar länk till överförmyndaren nedan.

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare innebär ingen anställning utan är ett ideellt uppdrag där arvode, rese och kostnadsersättning, betalas ut på årsbasis. Uppdraget kräver att du är rättrådig, väl erfaren i svenska samhället samt intresserad av att hjälpa en medmänniska.

Uppdragets omfattning varierar beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har, men det kan röra sig om 4-6 timmar per månad. Är du intresserad läs mer under länken Bli god man eller förvaltare under länkar nedan.

Kontakt