Latrinabonnemang

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för abonnemang av renhållning. Om du är hyresgäst måste vi lägga upp abonnemanget på fastighetsägaren. Vi rekommenderar att fastighetsägaren hör av sig till vår kundtjänst.

Finns det redan sophämtning på fastigheten så är det enkelt. Vi ber vår entreprenör för sophämtningen att första gången ställa ut två latrinkärl. När det första kärlet är cirka halvfullt, max 15 kg, så kan kärlet ställas ut vid sopkärlet, så tas det med vid nästa sophämtning.

Latrinkärlet ska vara märkt med anläggningsnummer (finns på fakturan, eller så kan vi upplysa er om det när vi vet fastighetsbeteckningen, adressplats). Det sätts vid hämtning ut ett nytt tomt kärl, så att ni alltid har ett kärl att byta med. Om latrinkärlet inte är uppmärkt med anläggningsnummer så lämnar de inte ut något nytt kärl.

Entreprenören informerar kundtjänst om vem som lämnat latrinkärl och debitering görs på nästkommande kvartalsfaktura.

Om det inte finns ett sopabonnemang kan man själv köpa in ett latrinkärl (det brukar finnas att köpa inom byggvaruhandeln) och ska vid avlämning lämnas på Adlerskogs avfallsanläggning, Kisa. Faktura skickas till kund.

Kontakt