Bildningsförvaltningen

Kontakt bildningsförvaltningen


E-post: bn@kinda.se
Besöksadress: Stora Torget 5, Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Eva Holm

Förvaltningschef
Telefon: 0494-192 01
E-post: eva.holm@kinda.se


Ella Sjösvärd

Kommunsekreterare
Telefon: 0494-191 05
E-post: ella.sjosvard@kinda.se

Sara Frank

Biträdande förvaltningschef bildningsförvaltningen
Telefon:  0494-192 94, 070-521 92 94
E-post: sara.frank@kinda.se

Henrik Johansson - Kvalitet

Kvalitetssamordnare
Telefon:  0494-192 05
E-post: henrik.johansson@kinda.se

Britt-Inger Kindesjö Lundahl

Administrativ samordnare förskolor
Telefon: 0494-192 95
E-post: britt-inger.kindesjo-lundahl@kinda.se