Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

Har du en närstående som har behov av stöd och ökad trygghet? Skulle du känna dig trygg med att veta hur din närstående mår?

Det finns det smarta lösningar för dig och din närstående i Visningslägenheten som bidrar med att öka självständighet, trygghet, och minska ofrivillig ensamhet.

Börja med att se första filmen “Möt Kajsa”

Kontakt