Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Medborgarträffar

För att dialogen med medborgarna ska var levande och att ingen fråga varken är för liten eller för stor, är medborgarträffarna en allt mera viktig del för kommunen. Om medborgarnas förståelse för bakgrunden till olika beslut ökar blir det lättare att genomföra prioriterade insatser. Ett ökat deltagande i demokratiska processer ger större legitimitet att fatta beslut.

För att underlätta dialogen mellan medborgarna och de förtroendevalda i kommunen väljer vi att bjuda in till fem tillfällen för medborgarträffar under ett år. En del av medborgarträffarna kommer att ha teman som vi informerar mer om när det
närmar sig. Boka redan nu in medborgarträffarna för 2020:

25 februari, Kisa, Leoparden
Tidersrum, föreningshuset - framflyttad till hösten, återkommer med datum.
Björkfors, Allhuset - framflyttad, återkommer med datum
10 september, Rimforsa - framflyttad, återkommer med datum
11 november, Hycklinge, Höganlid

Alla medborgarträffar är öppna för alla medborgare i Kinda kommun, det spelar ingen roll var i kommunen du bor. Av erfarenhet vet vi att medborgarträffarna är välbesökta, så för att kunna garantera plats på respektive träff vill vi gärna att du föranmäler dig. Föranmälda har företräde till platserna om det skulle bli fullt. Du anmäler dig via e-post till kinda@kinda.se eller via kommunens växel 0494-190 00.

Kontakt