Medborgarträffar

För att dialogen med medborgarna ska vara levande och att ingen fråga varken är för liten eller för stor, är medborgarträffarna en allt mera viktig del för kommunen. Om medborgarnas förståelse för bakgrunden till olika beslut ökar blir det lättare att genomföra prioriterade insatser. Ett ökat deltagande i demokratiska processer ger större legitimitet att fatta beslut.

En del av medborgarträffarna kommer att ha teman som vi informerar mer om när det
närmar sig.

Teman 2021:

  • Framtidens Äldreomsorg - Kommer att genomföras i Kisa, Rimforsa och Horn - återkommer med datum
  • Ung i Kinda - Uppskjuten - återkommer med nytt datum

Alla medborgarträffar är öppna för alla medborgare i Kinda kommun, det spelar ingen roll var i kommunen du bor.

Kontakt