Medborgarträffar

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarträffar

För att dialogen med medborgarna ska var levande och att ingen fråga varken är för liten eller för stor, är medborgarträffarna en allt mera viktig del för kommunen. Om medborgarnas förståelse för bakgrunden till olika beslut ökar blir det lättare att genomföra prioriterade insatser. Ett ökat deltagande i demokratiska processer ger större legitimitet att fatta beslut.

Former för Medborgarträffar

  • Byalag, föreningar och andra intressenter kan påkalla möte/träff med kommunens företrädare.
  • Vi kommer gärna om vi blir inbjudna, men är inte initiativtagare till träffarna.
  • Det finns ingen särskild ordning för frågeställningarna, men vi vill gärna ha frågorna i förväg för att kunna förbereda oss och för att politiker och tjänstemän inom aktuellt område ska kunna delta.
  • För att politiker och tjänstemän som är berörda av frågorna ska ha möjlighet att delta, vill vi att ni påkallar mötesdatum i god tid, minst en månad i förväg och med alternativa dagar/datum för mötet.
  • Berörd arrangör är själv ansvarig för träffen och ansvarar för att marknadsföra träffen.
  • Träffarna ska vara öppna för alla intresserade medborgare.
  • Kostnader för eventuell lokal och fika står kommunen för, via faktura till kommunen.

Kontakta oss enligt nedan för att boka tid och komma överens om eventuellt ekonomiskt stöd från kommunen.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida