Medborgarträffar

För att dialogen med medborgarna ska vara levande är medborgarträffarna en viktig del för kommunen. Ökad möjlighet till insyn och deltagande i demokratiska processer ger större legitimitet för politiska beslut och bidrar till en positiv utveckling i kommunen på flera plan.

En del av medborgarträffarna kommer att ha teman som vi informerar mer om när det
närmar sig. Alla medborgarträffar är öppna för alla invånare i Kinda kommun, det spelar ingen roll var i kommunen du bor.