Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt vård och omsorg

ikon för öppna och stäng meny

Munhälsovård

Munhälsa och nödvändig tandvård
En del äldre och funktionshindrade har rätt till ett utökat tandvårdsstöd. Detta innebär att du har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning i hemmet. Munhälsobedömning är en förenklad undersökning av munnen och tänderna. Du får sedan råd om hur du ska sköta munnen och tänderna. 

Du kan också ha rätt till nödvändig tandvård till samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Du har rätt att få munhälsobedömning och nödvändig tandvård om du har ett stort behov av hjälp med den dagliga omvårdnaden och

  • Bor i kommunens särskilda boende
  • Bor i gruppboende
  • Bor i det egna hemmet, och har stora omvårdnadsbehov
  • Har omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • Har insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)

Intyg
Kommunens biståndsbedömare, distriktssjuksköterska och sjuksköterskan på det särskilda boendet är de som utfärdar intyg som visar att du har rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Samverkan
När du inte själv klarar att sköta din dagliga munhygien är det kommunens ansvar att erbjuda munhälsobedömning. Region Östergötland eller den som har avtal med regionen ansvarar för att utföra munhälsobedömningen.

Vid behov av nödvändig tandvård väljer du själv tandhygienist eller tandläkare.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida