Naturvårdsprogram

Naturvårdsarbetet i Kinda kommun beskrivs i kommunens naturvårdsprogram. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera det tidigare programmet som fastställdes 2009 och som finns att läsa under dokument.

Det nya naturvårdsprogrammet består av tre delar. Del 1 som är en beskrivning av Kindas natur och lagstiftning kopplat till naturvård. Del 2 innehåller strategier och åtgärder som Kinda ska jobba med och del 3 består av en karta över alla kända naturvärden. Del 3 är ett dokument som hela tiden omarbetas utifrån ny känd kunskap.

Det nya naturvårdsprogrammet som under tiden 8 mars till 10 maj 2024 är ute på remiss kan du hitta under dokument med rubriken "NVP del 1-remiss" respektive "NVP del 2-remiss".

Länk till naturvårdsprogrammets karta kommer att publiceras inom kort. För att se till exempel skyddad natur såsom naturreservat och Natura 2000 områden, klicka på länken "kommunens karta" nedan