Hjälpmedel och bostadsanpassning

Kontakta oss

Kontakt

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du svårt att klara vardagen på grund av skada eller funktionshinder? Rehabenheten har tips och produkter som gör det enklare.

Vi bedömer ditt behov av stöd och utformar stödet tillsammans med dig, biståndshandläggare och vårdpersonal. Målet är alltid att öka din självständighet och livskvalitet.

Rehabenheten
Rehabenheten består av fyra arbetsterapeuter. Vi utgår från det friska och hjälper dig
att upptäcka dina resurser och möjligheter

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida