• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Räddningstjänst

Vi jobbar för att du ska känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt, bland annat arbetar vi för att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

Idag finns det 14 räddningspersonal i beredskap (RIB) i Kinda. I kommunens beredskap ingår en insatsledare som är högsta befäl i kommunen. Befälet ska kunna träda i tjänst inom 90 sekunder, dygnet runt och åker med särskilt fordon. Beroende på vilken station du är placerad ser din tjänst som RIB olika ut.

Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med övriga räddningstjänsterna  i omkringliggande län.

Kontakt