Elevinflytande

Vi tycker att det är viktigt att eleverna involveras i arbetsmiljön på skolan. Varje klass utser två representanter. Dessa bildar tillsammans skolans elevråd. Elevrådet träffas kontinuerligt.